Naziv Turnira / Datum
Naziv Turnira: POJEDINAČNO PRVENSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2018.
Grad/Država: Grad: Država: Rang: Bodovi:
  Istra, TSIŽ Hrvatska SERIJA 1000 1000
Datum: Početak turnira: Završetak turnira:
  četvrtak 01. veljača 2018. petak 30. studeni 2018.
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE
Zadnji dan prijave: Prijave zaključno: Odjave zaključno:
  srijeda 31. siječanj 2018. do 12:00 sati srijeda 31. siječanj 2018. do 12:00 sati
  Ždrijeb:  
  srijeda 31. siječanj 2018. u 12:00 sati  
Organizator: Klub: Grad: Ulica:  
  TSIŽ Istra, TSIŽ Istra  
Voditelj: Voditelj: Predbroj: Broj: Sudac:
  Milevoj Čedomir 099 333 3636 po odluci organizatora
Dodatni podaci: Broj Terena: Lopte: Prijavnina za članove: Prijavnina za nečlanove:
  8 po odluci organizatora 100,00 kn 120,00 kn
KATEGORIJE NATJECANJA
Kategorije Gospoda Kategorije Dame Gospoda parovi Dame parovi Mješoviti parovi
Gospoda -35
Gospoda 35+
Gospoda 40+
Gospoda 45+
Gospoda 50+
Gospoda 55+
Gospoda 60+
Gospoda 65+
NAPOMENA / OSTALO
Sportske nagrade finalistima.