Kategorija natjecanja:
NAZIV TURNIRA: PTL liga - ZIMA 2020./2021. Prince Tennis League
RB Prezime Ime Godište Klub Mjesto