Kategorija natjecanja:
NAZIV TURNIRA: SALONA OPEN CUP TENNIS TOURNAMENT-BOŽIĆ 2022.
RB Prezime Ime Godište Prezime partnera Ime partnera Godište