Naziv Turnira / Datum
Naziv Turnira: TURNIR POJEDINAČNO GOSPODA -35
Grad/Država: Grad: Država: Rang: Bodovi:
  Grude, Tk Grude Hrvatska SERIJA 1000 1000
Datum: Početak turnira: Završetak turnira:
  srijeda 05. rujan 2018. subota 29. rujan 2018.
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE
Zadnji dan prijave: Prijave zaključno: Odjave zaključno:
  nedjelja 02. rujan 2018. do 12:00 sati nedjelja 02. rujan 2018. do 12:00 sati
  Ždrijeb:  
  nedjelja 02. rujan 2018. u 18:00 sati  
Organizator: Klub: Grad: Ulica:  
  Tk Grude Grude, Tk Grude Franje Tuđmana 124  
Voditelj: Voditelj: Predbroj: Broj: Sudac:
  Rafael Mikulić +387 63 327 763 po odluci organizatora
Dodatni podaci: Broj Terena: Lopte: Prijavnina za članove: Prijavnina za nečlanove:
  1 po odluci organizatora 100,00 kn 120,00 kn
KATEGORIJE NATJECANJA
Kategorije Gospoda Kategorije Dame Gospoda parovi Dame parovi Mješoviti parovi
Gospoda APSOLUTNA
NAPOMENA / OSTALO
Sportske nagrade finalistima