Naziv Turnira / Datum
Naziv Turnira: GRAND SLAM SREDIŠNJE HRVATSKE
Grad/Država: Grad: Država: Rang: Bodovi:
  Zagreb, DŠR Trnje Hrvatska SERIJA 2000 2000
Datum: Početak turnira: Završetak turnira:
  petak 16. travanj 2021. nedjelja 18. travanj 2021.
PODACI O ORGANIZATORU / PRIJAVA / OTKAZ PRIJAVE
Zadnji dan prijave: Prijave zaključno: Odjave zaključno:
  petak 16. travanj 2021. do 10:00 sati petak 16. travanj 2021. do 10:00 sati
  Ždrijeb:  
  petak 16. travanj 2021. u 11:00 sati  
Organizator: Klub: Grad: Ulica:  
  DŠR Trnje Zagreb, DŠR Trnje Ulica grada Vukovara 236e  
Voditelj: Voditelj: Predbroj: Broj: Sudac:
  Ivan Drčelić 091 220 5660 po odluci organizatora
Dodatni podaci: Broj Terena: Lopte: Prijavnina za članove: Prijavnina za nečlanove:
  8 po odluci organizatora 100,00 Eur 120,00 Eur
KATEGORIJE NATJECANJA
Kategorije Gospoda Kategorije Dame Gospoda parovi Dame parovi Mješoviti parovi
Gospoda -35
Dame APSOLUTNA
Gospoda parovi -45
Dame parovi APSOLUTNA
Mješoviti parovi APSOLUTNA
Gospoda 35+
Gospoda parovi 45+
Gospoda 40+
Gospoda 45+
Gospoda 50+
Gospoda 60+
Gospoda 70+
NAPOMENA / OSTALO
Sportske nagrade finalistima.