Kategorija natjecanja:
NAZIV TURNIRA: OP ĐAKOVA - TURNIR PAROVA
RB Prezime Ime Godište Prezime partnera Ime partnera Godište
1 Kovačević Božana 1966. Glavačević Gordana 1969.
2 Hardi Suzana 1988. Ramčić Ivana 1987.
3 Matoković Martina 1986. 1988.
4 Hardi Ineta 1966. Ljulj Ljerka 1958.