Kategorija natjecanja:
NAZIV TURNIRA: OP GRADA VUKOVARA -15. MEMORIJALNI TURNIR POVODOM DANA GRADA VUKOVARA
RB Prezime Ime Godište Klub Mjesto